L’ESCENA EN XARXA

LA TRAGÈDIA DEL LLAÜT

UNA ALTRA ANTÍGONA

Els quatre elements, la dansa dels xamans

Consueta de Sant Francesc. Unes quantes fotos

Teatre medieval

L’hostalera de Goldoni

L’oncle Vània

Laura a la ciutat dels sants

Un final emotiu… un final inesperat