La tragèdia d’un casori manegat

THEATRON

LA TRAGÈDIA DEL LLAÜT

UNA ALTRA ANTÍGONA

Els quatre elements, la dansa dels xamans